"Beleef en leer ken die lewe en loopbaan van bekende uniformman, speurder, veiligheidsman, opleidingsman en hoof van spesialis eenhede en speurhoof van die RSA - Wouter Grové. Reis saam met 'n plaasseun, polisieman van hoenderhok, na afgelee hutte in Zululand, na hofsittings oor moorde. Beleef saam met die skrywer 'n stuk eietydse geskiedenis van Republiekwording tot die nuwe Suid-Afrika na 1994."
Back to Top